Օգտվելու կանոններ

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 3 թվականի մարտի 2023

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս Օգտագործման պայմանները: Կայքը, ներառյալ ցանկացած բջջային հավելվածներ և գործառույթներ, վերահսկվում է Inboxlab, Inc.-ի կողմից: Սույն Օգտագործման պայմանները վերաբերում են բոլոր օգտատերերին, ովքեր մուտք են գործում կամ օգտագործում են Կայք, ներառյալ բովանդակության, տեղեկատվության կամ ծառայությունների ներդրողները: Կայք մուտք գործելով կամ օգտագործելով՝ դուք ներկայացնում եք, որ կարդացել եք և համաձայնում եք պարտավորված լինել սույն Օգտագործման պայմաններով: Եթե ​​դուք համաձայն չեք այս Օգտագործման պայմաններին, դուք չեք կարող մուտք գործել կամ օգտագործել կայք:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ սույն Համաձայնագրի «Վեճերի լուծում» բաժինը պարունակում է դրույթներ, որոնք կարգավորում են, թե ինչպես են լուծվում ձեր և Inboxlab-ի միջև վեճերը, ներառյալ արբիտրաժային համաձայնագիրը, որը կպահանջի վեճերը հանձնել պարտադիր և վերջնական արբիտրաժ: Եթե ​​դուք չհրաժարվեք արբիտրաժային համաձայնագրից, դուք հրաժարվում եք վեճերը կամ պահանջները դատական ​​կարգով հետապնդելու և երդվյալ ատենակալների դատավարություն ունենալու ձեր իրավունքից:

Ձեր կողմից Կայքի օգտագործման հետ կապված ցանկացած վեճ, հայց կամ օգնության խնդրանք կկարգավորվի և կմեկնաբանվի Կոլորադո նահանգի օրենքներով՝ համաձայն ԱՄՆ Դաշնային արբիտրաժային ակտի:

Որոշ ծառայություններ կարող են ենթարկվել լրացուցիչ պայմանների, որոնք կամ նշված կլինեն սույն Օգտագործման պայմաններում կամ կներկայացվեն ձեզ, երբ գրանցվեք Ծառայությունից օգտվելու համար: Եթե ​​հակասություն կա Օգտագործման պայմանների և Լրացուցիչ պայմանների միջև, ապա Լրացուցիչ պայմանները կվերահսկեն այդ Ծառայության նկատմամբ: Օգտագործման պայմանները և ցանկացած լրացուցիչ պայմաններ միասին կոչվում են «Համաձայնագիր»:

Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ Պայմանագիրը ենթակա է փոփոխման Ընկերության կողմից՝ իր հայեցողությամբ ցանկացած ժամանակ: Եթե ​​փոփոխություններ լինեն, Ընկերությունը կտրամադրի Օգտագործման պայմանների թարմացված պատճենը կայքում և Հավելվածում, և ցանկացած նոր Լրացուցիչ Պայման հասանելի կլինի ներսից կամ ազդեցության ենթակա Ծառայության միջոցով Կայքում կամ Հավելվածում: Բացի այդ, Օգտագործման պայմանների վերևում գտնվող «Վերջին թարմացման» ամսաթիվը համապատասխանաբար կվերանայվի: Ընկերությունը կարող է պահանջել ձեր համաձայնությունը թարմացված Համաձայնագրի նկատմամբ՝ նախքան Կայքը, Հավելվածը և/կամ Ծառայությունները հետագայում օգտագործելը: Եթե ​​ծանուցում ստանալուց հետո համաձայն չեք որևէ փոփոխության(ների), դուք պետք է դադարեցնեք Կայքի, Հավելվածի և/կամ Ծառայությունների օգտագործումը: Եթե ​​դուք շարունակում եք օգտագործել Կայքը և/կամ Ծառայությունները նման ծանուցումից հետո, դա նշանակում է, որ ընդունում եք փոփոխությունները: Տեղեկացված լինելու համար խնդրում ենք պարբերաբար ստուգել կայքը՝ ծանոթանալու այն ժամանակվա գործող Պայմաններին:

Ծառայություններից և ընկերության հատկություններից օգտվելու համար դուք պետք է հետևեք Պայմանագրի պայմաններին: Կայքը, հավելվածը, ծառայությունները և դրանցում առկա ողջ տեղեկատվությունը և բովանդակությունը պաշտպանված են հեղինակային իրավունքի մասին օրենքներով ամբողջ աշխարհում: Համաձայնագրի համաձայն՝ Ընկերության կողմից ձեզ տրվում է սահմանափակ լիցենզիա՝ վերարտադրելու Ընկերության սեփականության մասերը միայն ձեր անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար: Ընկերության ցանկացած և բոլոր գույքն օգտագործելու ձեր իրավունքը ենթակա է Համաձայնագրի պայմաններին, եթե այլ բան նշված չէ Ընկերության կողմից առանձին լիցենզիայում:

Դիմումի լիցենզիա. Դուք կարող եք ներբեռնել, տեղադրել և օգտագործել Հավելվածի պատճենը մեկ շարժական սարքի կամ համակարգչի վրա, որը դուք պատկանում կամ վերահսկում եք անձնական կամ ներքին բիզնես նպատակներով, քանի դեռ հետևում եք Համաձայնագրին: Այնուամենայնիվ, դուք ընդունում եք, որ Ընկերության հատկությունները զարգանում են և կարող են թարմացվել Ընկերության կողմից ցանկացած պահի, ձեզ ծանուցումով կամ առանց դրա:

Որոշակի սահմանափակումներ. Պայմանագրով ձեզ տրված իրավունքները ենթակա են որոշակի սահմանափակումների: Օրինակ՝ ձեզ չի թույլատրվում լիցենզավորել, վաճառել, վարձակալել, վարձակալել, փոխանցել, հատկացնել, վերարտադրել, տարածել, հյուրընկալել կամ այլ կերպ առևտրային կերպով օգտագործել Ընկերության սեփականության որևէ մասը, ներառյալ Կայքը: Ձեզ արգելվում է նաև փոփոխել, թարգմանել, հարմարեցնել, միաձուլել, ստեղծել ածանցյալ աշխատանքներ, ապամոնտաժել, ապակոմպիլացնել կամ հակադարձել Ընկերության սեփականության որևէ մասի, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ գործողությունները ուղղակիորեն թույլատրված են կիրառելի օրենքով:

Ավելին, դուք չպետք է օգտագործեք որևէ ձեռնարկ կամ ավտոմատացված ծրագրակազմ, սարքեր կամ այլ գործընթացներ՝ Կայքում պարունակվող ցանկացած վեբ էջից տվյալներ քերելու կամ ներբեռնելու համար, բացառությամբ հանրային որոնման համակարգերի, որոնք կարող են օգտագործել սարդեր՝ Կայքից նյութերը պատճենելու համար բացառապես այդ նպատակով: նման նյութերի հանրությանը հասանելի որոնելի ինդեքսների ստեղծման համար: Դուք չեք կարող մուտք գործել Ընկերության սեփականություն՝ նմանատիպ կամ մրցակցային վեբկայք, հավելված կամ ծառայություն ստեղծելու համար, ինչպես նաև չպետք է պատճենեք, վերարտադրեք, տարածեք, վերահրապարակեք, ներբեռնեք, ցուցադրեք, տեղադրեք կամ փոխանցեք Ընկերության սեփականության որևէ մաս՝ որևէ ձևով կամ որևէ կերպ։ , բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք ուղղակիորեն թույլատրվում է Համաձայնագրով:

Երրորդ կողմի նյութեր. Որպես Company Properties-ի մի մաս, դուք կարող եք մուտք ունենալ նյութեր, որոնք տեղակայված են մեկ այլ կողմի կողմից: Դուք համաձայնում եք, որ դուք մուտք եք գործում այս նյութերը ձեր ռիսկով, և որ Ընկերության համար անհնար է վերահսկել դրանք:

Գրանցում:

Ընկերության հատկությունների որոշ առանձնահատկություններ մուտք գործելու համար ձեզ հարկավոր է դառնալ գրանցված օգտվող («Գրանցված օգտվող»): Գրանցված օգտատերը այն անձն է, ով բաժանորդագրվել է Ծառայություններին, գրանցել է հաշիվ Ընկերության Հատկություններում («Հաշիվ») կամ ունի վավեր հաշիվ սոցիալական ցանցի ծառայության («SNS»), որի միջոցով օգտատերը միացել է Ընկերության Հատկություններին: («Երրորդ կողմի հաշիվ»):

Եթե ​​դուք մուտք եք գործում Ընկերության սեփականություն SNS-ի միջոցով, կարող եք կապել ձեր հաշիվը երրորդ կողմի հաշիվների հետ՝ թույլ տալով Ընկերությանը մուտք գործել ձեր Երրորդ կողմի հաշիվ, ինչպես դա թույլատրվում է Երրորդ կողմի յուրաքանչյուր հաշվի օգտագործումը կարգավորող կիրառելի պայմաններով: Ընկերությանը թույլ տալով մուտք գործել որևէ երրորդ կողմի հաշիվ՝ դուք հասկանում եք, որ Ընկերությունը կարող է մուտք գործել, հասանելի դարձնել և պահել ցանկացած Բովանդակություն, որը հասանելի է Ընկերության Հատկությունների միջոցով, որոնք դուք տրամադրել եք և պահել ձեր Երրորդ կողմի հաշվում («SNS Content»), որպեսզի այն հասանելի լինի Ընկերության Հատկություններում և միջոցով ձեր Հաշվի միջոցով:

Հաշիվ գրանցելու համար դուք համաձայնվում եք տրամադրել ձեր մասին ճշգրիտ, ընթացիկ և ամբողջական տեղեկատվություն, ինչպես հուշում է գրանցման ձևը, ներառյալ ձեր էլ. հասցեն կամ բջջային հեռախոսահամարը («Գրանցման տվյալներ»): Դուք պետք է պահպանեք և անհապաղ թարմացնեք Գրանցման տվյալները՝ դրանք ճշմարիտ, ճշգրիտ, ընթացիկ և ամբողջական պահելու համար: Դուք պատասխանատու եք ձեր Հաշվի ներքո կատարվող բոլոր գործողությունների համար, և դուք համաձայնում եք վերահսկել ձեր Հաշվը՝ սահմանափակելու անչափահասների օգտագործումը և ընդունել ամբողջական պատասխանատվությունը անչափահասների կողմից Ընկերության սեփականության ցանկացած չարտոնված օգտագործման համար:

Դուք չեք կարող կիսել Ձեր հաշիվը կամ գաղտնաբառը որևէ մեկի հետ, և համաձայնում եք անմիջապես տեղեկացնել Ընկերությանը Ձեր գաղտնաբառի չարտոնված օգտագործման կամ անվտանգության որևէ այլ խախտման մասին: Եթե ​​դուք տրամադրում եք որևէ տեղեկատվություն, որը չի համապատասխանում իրականությանը, ոչ ճշգրիտ, ոչ ընթացիկ կամ թերի, կամ Ընկերությունը հիմնավոր հիմքեր ունի կասկածելու, որ ձեր տրամադրած որևէ տեղեկություն իրականությանը չի համապատասխանում, ապա Ընկերությունն իրավունք ունի կասեցնել կամ դադարեցնել ձեր հաշիվը: և մերժել Ընկերության գույքի ցանկացած և ընթացիկ կամ ապագա օգտագործումը:

Դուք համաձայնում եք չստեղծել Հաշիվ՝ օգտագործելով կեղծ ինքնություն կամ տեղեկություններ կամ ուրիշի անունից, բացի ձեզանից: Դուք նաև համաձայնում եք, որ ցանկացած պահի չպետք է ունենաք մեկից ավելի Հաշիվ յուրաքանչյուր հարթակում կամ SNS-ում: Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ և ցանկացած պատճառով հեռացնել կամ վերականգնել օգտանունները, ներառյալ երրորդ կողմի պնդումները, որ օգտանունը խախտում է երրորդ կողմի իրավունքները: Դուք համաձայնում եք չստեղծել Հաշիվ կամ չօգտագործել Ընկերության հատկությունները, եթե նախկինում հեռացվել եք Ընկերության կողմից կամ նախկինում արգելվել եք Ընկերության Հատկություններից որևէ մեկից:

Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ ձեր Հաշվի նկատմամբ սեփականության կամ այլ գույքային շահեր չպետք է ունենաք, և ձեր Հաշվում և նրա նկատմամբ բոլոր իրավունքները պատկանում են և ընդմիշտ կլինեն Ընկերության օգտին և կլինեն ի շահ:

Դուք պետք է տրամադրեք Ընկերության Հատկություններին միանալու համար անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումները և ծրագրակազմը, ներառյալ շարժական սարքը, որը հարմար է ընկերության հատկություններին միանալու և օգտագործելու համար, այն դեպքերում, երբ Ծառայություններն առաջարկում են շարժական բաղադրիչ: Դուք բացառապես պատասխանատու եք ցանկացած վճարների համար, ներառյալ ինտերնետ կապը կամ բջջային կապի վճարները, որոնք դուք կրում եք Ընկերության Հատկություններ մուտք գործելիս:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ.

Բովանդակության տեսակները. Դուք հասկանում եք, որ ամբողջ Բովանդակությունը, ներառյալ Ընկերության գույքը, բացառապես պատասխանատվություն է կրում այն ​​կողմը, ով ստեղծել է այդպիսի Բովանդակությունը: Սա նշանակում է, որ դուք, ոչ թե Ընկերությունը, լիովին պատասխանատու եք ամբողջ Բովանդակության համար, որը դուք ներդրում եք, վերբեռնում, ներկայացնում եք, փակցնում, էլեկտրոնային փոստով, փոխանցում կամ այլ կերպ հասանելի եք դարձնում («Մատչելի դարձնել») Ընկերության հատկությունների («Ձեր բովանդակությունը») միջոցով: Նմանապես, դուք և Ընկերության սեփականության այլ օգտվողներ պատասխանատու եք Օգտագործողի ողջ բովանդակության համար, որը դուք և նրանք հասանելի եք դարձնում Ընկերության սեփականությունների միջոցով: Մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը սահմանում է Օգտագործողի բովանդակության գաղտնիության և անվտանգության հետ կապված մեր գործելակերպը և ներառված է այստեղ հղումով: Բովանդակությունը նախապես էկրանավորելու պարտավորություն չկա: Թեև Ընկերությունն իր հայեցողությամբ իրավունք է վերապահում նախապես զննել, մերժել կամ հեռացնել օգտատերերի ցանկացած բովանդակություն, ներառյալ Ձեր բովանդակությունը, դուք ընդունում եք, որ Ընկերությունը դա անելու պարտավորություն չունի: Համաձայնագիրը կնքելով՝ դուք համաձայնում եք նման մոնիտորինգին: Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ գաղտնիության ակնկալիք չունեք՝ կապված Ձեր Բովանդակության, ներառյալ զրույցի, տեքստի կամ ձայնային հաղորդակցության փոխանցման հետ: Եթե ​​Ընկերությունը նախապես ստուգի, հրաժարվի կամ հեռացնի որևէ Բովանդակություն, նա դա կանի իր շահի համար, ոչ թե ձեր: Ընկերությունն իրավունք ունի հեռացնել ցանկացած Բովանդակություն, որը խախտում է Համաձայնագիրը կամ այլ կերպ անընդունելի է: Պահպանում. Եթե ​​Ընկերությունը գրավոր այլ բան չի համաձայնել, նա պարտավորություն չունի պահել ձեր բովանդակությունից որևէ մեկը, որը դուք հասանելի եք դարձնում Ընկերության գույքում: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում որևէ Բովանդակության ջնջման կամ ճշգրտության համար, ներառյալ Ձեր Բովանդակությունը, Բովանդակության պահպանման, փոխանցման կամ փոխանցման ձախողման կամ Ընկերության սեփականությունների օգտագործման հետ կապված այլ հաղորդակցությունների անվտանգության, գաղտնիության, պահպանման կամ փոխանցման համար: Որոշ ծառայություններ կարող են թույլ տալ ձեզ սահմանափակել մուտքը դեպի Ձեր Բովանդակություն: Դուք բացառապես պատասխանատու եք Ձեր Բովանդակության հասանելիության համապատասխան մակարդակ սահմանելու համար: Եթե ​​ընտրություն չկատարեք, համակարգը կարող է լռելյայն օգտագործել իր ամենաթույլատրելի կարգավորումը: Ընկերությունը կարող է ստեղծել ողջամիտ սահմանափակումներ իր օգտագործման և Բովանդակության պահպանման համար, ներառյալ Ձեր Բովանդակությունը, ինչպիսիք են ֆայլի չափի, պահեստային տարածքի, մշակման հզորության և այլ սահմանափակումներ, ինչպես նկարագրված է կայքում կամ որոշվում է Ընկերության կողմից՝ իր հայեցողությամբ:

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերության գույքի սեփականությունը: Բացառությամբ ձեր բովանդակության և օգտագործողի բովանդակության, Ընկերությունը և նրա մատակարարները պահպանում են բոլոր իրավունքները, իրավունքը և շահագրգռվածությունը Ընկերության սեփականության նկատմամբ: Դուք համաձայնում եք չհեռացնել, փոփոխել կամ թաքցնել որևէ հեղինակային իրավունքի, ապրանքային նշանի, ծառայության նշանի կամ սեփականության իրավունքի այլ ծանուցումներ, որոնք ներառված կամ ուղեկցվում են Ընկերության սեփականության մեջ:

Այլ բովանդակության սեփականություն: Բացառությամբ ձեր բովանդակության, դուք ընդունում եք, որ իրավունք, վերնագիր կամ շահ չունեք կամ որևէ Բովանդակության նկատմամբ, որը հայտնվում է Ընկերության Հատկություններում կամ դրանցում:

Ձեր բովանդակության սեփականությունը: Դուք պահպանում եք Ձեր Բովանդակության սեփականությունը: Այնուամենայնիվ, երբ դուք հրապարակում կամ հրապարակում եք Ձեր Բովանդակությունը Ընկերության սեփականությունում կամ դրա մեջ, դուք ներկայացնում եք, որ դուք ունեք և/կամ ունեք հոնորարից զերծ, հավերժական, անդառնալի, համաշխարհային, ոչ բացառիկ իրավունք (ներառյալ ցանկացած բարոյական իրավունք) և օգտագործման լիցենզիա, լիցենզավորել, վերարտադրել, փոփոխել, հարմարեցնել, հրապարակել, թարգմանել, ստեղծել ածանցյալ ստեղծագործություններ, բաշխել, ստանալ եկամուտ կամ այլ վարձատրություն և հաղորդել հանրությանը, կատարել և ցուցադրել Ձեր բովանդակությունը (ամբողջությամբ կամ մասամբ) ամբողջ աշխարհում և/կամ ներառելու համար: այն ցանկացած ձևի, լրատվամիջոցի կամ տեխնոլոգիայի այլ աշխատանքներում, որոնք այժմ հայտնի են կամ ավելի ուշ մշակվել, ամբողջ աշխարհում մտավոր սեփականության ցանկացած իրավունքի համար, որը կարող է գոյություն ունենալ Ձեր Բովանդակության մեջ:

Ձեր բովանդակության լիցենզիա: Դուք Ընկերությանը տրամադրում եք ամբողջությամբ վճարված, հավերժական, անդառնալի, ամբողջ աշխարհում, առանց հոնորարների, ոչ բացառիկ և ամբողջությամբ ենթակալիցենզավորվող իրավունք (ներառյալ ցանկացած բարոյական իրավունք) և օգտագործման, լիցենզավորման, տարածելու, վերարտադրելու, փոփոխելու, հարմարեցնելու, հրապարակային կատարման և հրապարակայնորեն ցուցադրեք Ձեր բովանդակությունը (ամբողջությամբ կամ մասամբ) Ընկերության գույքը գործարկելու և տրամադրելու նպատակով: Դուք հասկանում և համաձայն եք, որ այլ օգտվողներ կարող են որոնել, տեսնել, օգտագործել, փոփոխել և վերարտադրել Ձեր ցանկացած բովանդակություն, որը դուք ներկայացնում եք Ընկերության սեփականության ցանկացած «հանրային» տարածք: Դուք երաշխավորում եք, որ ձեր Բովանդակության մեջ մտավոր սեփականության ցանկացած համաշխարհային իրավունքի, ներառյալ բարոյական իրավունքները, կրողը լիովին և արդյունավետ կերպով հրաժարվել է բոլոր այդպիսի իրավունքներից և վավերականորեն և անդառնալիորեն ձեզ տվել է վերը նշված լիցենզիան տրամադրելու իրավունքը: Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ բացառապես պատասխանատվություն եք կրում Ձեր ամբողջ բովանդակության համար, որը հասանելի եք դարձնում Ընկերության գույքում կամ դրա մեջ:

Ներկայացված նյութեր. Մենք չենք պահանջում և չենք ցանկանում ձեզնից ստանալ որևէ գաղտնի, գաղտնի կամ սեփականության իրավունք կամ այլ նյութ Կայքի միջոցով, էլ. փոստով կամ որևէ այլ ձևով, եթե հատուկ պահանջված չէ: Դուք համաձայնում եք, որ ցանկացած գաղափար, առաջարկ, փաստաթղթեր, առաջարկներ, ստեղծագործական աշխատանքներ, գաղափարներ, բլոգային գրառումներ և/կամ մեզ ուղարկված կամ ուղարկված այլ նյութեր («Ներկայացված նյութեր») ձեր ռիսկով են, կհամարվեն ոչ գաղտնի կամ գաղտնի, և կարող է օգտագործվել մեր կողմից ցանկացած ձևով, որը համապատասխանում է մեր Գաղտնիության քաղաքականությանը: Դուք համաձայնում եք, որ Ընկերությունը չունի պարտավորություններ (ներառյալ առանց սահմանափակման գաղտնիության պարտավորությունները) ներկայացված նյութերի հետ կապված: Ներկայացված նյութերը մեզ ուղարկելով կամ ուղարկելով՝ դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ ներկայացված նյութերը բնօրինակ են ձեզ համար, որ ունեք ներկայացված նյութերը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր իրավունքները, որ որևէ այլ կողմ դրա նկատմամբ որևէ իրավունք չունի, և որ որևէ «բարոյական իրավունքներ»: Ներկայացված նյութերում հրաժարվել են: Դուք մեզ և մեր դուստր ձեռնարկություններին տալիս եք ամբողջությամբ վճարովի, առանց հոնորարների, հավերժական, անդառնալի, ամբողջ աշխարհում, ոչ բացառիկ և ամբողջությամբ ենթակալիցենզավորվող իրավունք և լիցենզիա օգտագործելու, վերարտադրելու, կատարելու, ցուցադրելու, տարածելու, հարմարեցնելու, փոփոխելու, ձևաչափելու, ստեղծելու համար: ածանցյալ աշխատանքներ և որևէ այլ կերպ առևտրային կամ ոչ առևտրային կերպով շահագործել ցանկացած և բոլոր ներկայացված նյութերը և ենթալիցենզավորել վերոնշյալ իրավունքները՝ կապված Ընկերության գույքի և/կամ ընկերության բիզնեսի շահագործման և պահպանման հետ, ներառյալ գովազդային և/ կամ կոմերցիոն նպատակներով։ Մենք չենք կարող պատասխանատվություն կրել ներկայացված ցանկացած նյութի պահպանման համար, որը դուք տրամադրում եք մեզ, և մենք ցանկացած պահի կարող ենք ջնջել կամ ոչնչացնել ներկայացված ցանկացած նյութ:

Արգելված օգտագործողի վարքագիծը: Ձեզ արգելվում է որևէ վարքագիծ դրսևորել, որը խախտում է գործող օրենսդրությունը կամ կանոնակարգը, խոչընդոտում է որևէ այլ օգտագործողի կողմից Ընկերության սեփականության օգտագործմանը կամ վայելմանը, կամ վնասում է ընկերությանը կամ նրա մասնաճյուղերին, տնօրեններին, սպաներին, աշխատակիցներին, գործակալներին կամ ներկայացուցիչներին: Առանց վերը նշվածը սահմանափակելու, դուք համաձայնում եք, որ դուք չեք՝ ներգրավվելու որևէ հալածանքի, սպառնալիքի, վախեցնելու, գիշատիչ կամ հետապնդող վարքագծի մեջ. Տեղադրեք, փոխանցեք կամ տարածեք Օգտատիրոջ ցանկացած բովանդակություն կամ այլ նյութ, որը զրպարտիչ, անպարկեշտ, պոռնոգրաֆիկ, անպարկեշտ, վիրավորական, վիրավորական, խտրական է կամ որը խախտում կամ խախտում է որևէ երրորդ կողմի մտավոր սեփականությունը կամ այլ սեփականության իրավունքը. Օգտագործեք Ընկերության սեփականությունը՝ խթանելու կամ ներգրավելու որևէ անօրինական գործունեություն, ներառյալ, առանց սահմանափակման, անօրինական թմրամիջոցների կամ այլ անօրինական ապրանքների կամ ծառայությունների վաճառքը. Նմանացնել որևէ անձի կամ կազմակերպության կամ կեղծ կերպով հայտարարել կամ խեղաթյուրել ձեր պատկանելությունը որևէ անձի կամ կազմակերպության հետ. Օգտագործեք ցանկացած ռոբոտ, spider, scraper կամ այլ ավտոմատացված միջոցներ՝ Ընկերության սեփականություններին կամ ընկերության հատկություններին կամ ընկերության հատկությունների միջոցով հասանելի ցանկացած բովանդակությանը կամ տվյալներին մուտք գործելու համար։ Ստեղծել, հրապարակել, տարածել կամ փոխանցել ցանկացած ծրագրակազմ կամ այլ նյութ, որը պարունակում է վիրուս, տրոյական ձի, որդ, ժամային ռումբ կամ այլ վնասակար կամ խանգարող բաղադրիչ. Փորձել միջամտել, խախտել համակարգի ամբողջականությունը կամ անվտանգությունը կամ վերծանել ցանկացած փոխանցումներ դեպի կամ դրանցից ընկերության հատկություններով աշխատող սերվերներ. Քաղեք կամ հավաքեք որևէ տեղեկատվություն Ընկերության Հատկություններից, ներառյալ, առանց սահմանափակման, օգտվողի անունները, էլ. հասցեները կամ այլ կոնտակտային տվյալներ, առանց այդպիսի տեղեկատվության սեփականատիրոջ բացահայտ համաձայնության. Օգտագործեք Ընկերության սեփականությունը ցանկացած առևտրային նպատակով, ներառյալ, առանց սահմանափակման, գովազդի կամ որևէ անձի որևէ ապրանք կամ ծառայություն գնելու կամ վաճառելու կամ ցանկացած տեսակի նվիրատվություններ անելու համար՝ առանց Ընկերության նախնական գրավոր համաձայնության. Փոփոխել, հարմարեցնել, ենթալիցենզավորել, թարգմանել, վաճառել, հակադարձ ճարտարագիտություն կատարել, ապակոմպիլացնել կամ ապամոնտաժել Ընկերության սեփականության որևէ մասը կամ այլ կերպ փորձել ստանալ Ընկերության սեփականության որևէ մասի որևէ աղբյուրի կոդը կամ հիմքում ընկած գաղափարները կամ ալգորիթմները. Հեռացնել կամ փոփոխել ցանկացած հեղինակային իրավունքի, ապրանքային նշանի կամ սեփականության իրավունքի այլ ծանուցում, որը երևում է Ընկերության սեփականության որևէ մասի կամ Ընկերության գույքից տպված կամ պատճենված ցանկացած նյութի վրա. Օգտագործեք ցանկացած սարք, ծրագրաշար կամ առօրյա՝ Ընկերության Հատկությունների պատշաճ աշխատանքին խոչընդոտելու կամ այլ օգտվողների կողմից Ընկերության Հատկությունների օգտագործմանն ու վայելմանը խոչընդոտելու համար. կամ ձեռնարկել որևէ գործողություն, որը անհիմն կամ անհամաչափ մեծ բեռ է առաջացնում Ընկերության ենթակառուցվածքի վրա կամ այլ կերպ խոչընդոտում է Ընկերության գույքի պատշաճ աշխատանքին:

Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Ընկերությունը կարող է ձեռնարկել ցանկացած իրավական գործողություն և իրականացնել ցանկացած տեխնիկական միջոցներ՝ կանխելու սույն բաժնի խախտումը և կիրառելու այս Ծառայությունների մատուցման պայմանները:

ՕԳՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ.

Գրանցում. Ընկերության հատկությունների որոշ առանձնահատկություններ մուտք գործելու համար ձեզանից կարող է պահանջվել գրանցվել հաշիվ («Հաշիվ»): Հաշվի համար գրանցվելիս ձեզանից կպահանջվի որոշակի տեղեկատվություն տրամադրել ձեր մասին և սահմանել օգտվողի անուն և գաղտնաբառ: Դուք համաձայնում եք տրամադրել ձեր մասին ճշգրիտ, ընթացիկ և ամբողջական տեղեկատվություն, ինչպես հուշում է գրանցման ձևը, և ​​պահպանել և անհապաղ թարմացնել ձեր տվյալները՝ դրանք ճշգրիտ, ընթացիկ և ամբողջական պահելու համար: Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում կասեցնել կամ դադարեցնել Ձեր Հաշիվը, եթե գրանցման գործընթացում կամ դրանից հետո տրամադրված որևէ տեղեկություն ապացուցվի, որ սխալ է, ընթացիկ կամ թերի: Հաշվի անվտանգություն. Դուք պատասխանատու եք Ձեր Հաշվի գաղտնաբառի գաղտնիությունը պահպանելու և Ձեր Հաշվի ներքո տեղի ունեցող բոլոր գործողությունների համար: Դուք համաձայնում եք անմիջապես տեղեկացնել Ընկերությանը ձեր Հաշվի ցանկացած չարտոնված օգտագործման կամ կասկածելի չարտոնված օգտագործման կամ անվտանգության ցանկացած այլ խախտման մասին: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում որևէ կորստի կամ վնասի համար, որը առաջանում է վերը նշված պահանջներին չկատարելու հետևանքով: Հաշվի դադարեցում. Դուք կարող եք դադարեցնել Ձեր Հաշիվը ցանկացած ժամանակ և ցանկացած պատճառով՝ հետևելով Ընկերության Հատկությունների վերաբերյալ հրահանգներին: Ընկերությունը կարող է կասեցնել կամ դադարեցնել ձեր հաշիվը ցանկացած ժամանակ և ցանկացած պատճառով, առանց ծանուցման կամ բացատրության, ներառյալ, եթե Ընկերությունը կարծում է, որ դուք խախտել եք Համաձայնագիրը կամ որևէ կիրառելի օրենքը, կանոնակարգը կամ կարգը, կամ որ ձեր վարքագիծը վնասակար է ընկերության, նրա օգտատերերի համար: կամ հանրությանը։ Ձեր Հաշվի ցանկացած դադարեցումից հետո Պայմանագրի բոլոր դրույթները, որոնք իրենց բնույթով պետք է պահպանեն դադարեցումը, կգործեն, ներառյալ, առանց սահմանափակման, սեփականության դրույթները, երաշխիքների հերքումները, փոխհատուցումը և պատասխանատվության սահմանափակումները: Ընկերությունը կարող է պահպանել և օգտագործել Ձեր Հաշվի տեղեկատվությունը և Ձեր Բովանդակությունը՝ անհրաժեշտության դեպքում՝ իր իրավական պարտավորությունները կատարելու, վեճերը լուծելու և իր համաձայնագրերը կիրարկելու համար: Ընկերության գույքի փոփոխություն: Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխելու, թարմացնելու կամ դադարեցնելու Ընկերության սեփականությունը կամ դրանց որևէ մասը ցանկացած ժամանակ՝ առանց ձեզ ծանուցելու: Դուք համաձայնում եք, որ Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի առջև Ընկերության սեփականության կամ դրա որևէ մասի որևէ փոփոխության, թարմացման, կասեցման կամ դադարեցման համար:

ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

Երրորդ կողմի հատկություններ և առաջխաղացումներ: Ընկերության գույքը կարող է պարունակել հղումներ դեպի երրորդ կողմի կայքեր և հավելվածներ («Երրորդ կողմի հատկություններ») կամ ցուցադրել երրորդ անձանց համար առաջխաղացումներ կամ գովազդներ, ինչպիսիք են երրորդ անձանց կողմից հասանելի ապրանքների և ծառայությունների գովազդները կամ գովազդները («Երրորդ կողմի առաջխաղացումներ» ) Մենք չենք տրամադրում, տիրապետում կամ վերահսկում ենք այն ապրանքներից կամ ծառայություններից որևէ մեկը, որին դուք կարող եք մուտք գործել երրորդ կողմի ակցիաների միջոցով: Երբ կտտացնում եք երրորդ կողմի սեփականության կամ երրորդ կողմի գովազդի հղմանը, մենք չենք կարող նախազգուշացնել ձեզ, որ դուք լքել եք Ընկերության սեփականությունը և ենթակա եք այլ կայքի կամ նպատակակետի պայմաններին (ներառյալ գաղտնիության քաղաքականությանը): Նման երրորդ կողմի գույքը և երրորդ կողմի առաջխաղացումը Ընկերության վերահսկողության տակ չեն: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում որևէ երրորդ կողմի սեփականության կամ երրորդ կողմի գովազդի համար, ներառյալ նման բովանդակության ճշգրտությունը, ժամանակին կամ ամբողջականությունը: Ընկերությունը տրամադրում է այս երրորդ կողմի հատկությունները և երրորդ կողմի գովազդները միայն հարմարության համար և չի վերանայում, հաստատում, վերահսկում, հաստատում, երաշխավորում կամ որևէ հայտարարություն չի անում երրորդ կողմի գույքի կամ երրորդ կողմի գովազդների կամ որևէ ապրանքի կամ դրա հետ կապված մատուցվող ծառայությունը: Դուք օգտագործում եք երրորդ կողմի հատկությունների և երրորդ կողմի գովազդների բոլոր հղումները ձեր ռիսկով: Երբ դուք հեռանում եք Ընկերության սեփականություններից, Համաձայնագիրը և Ընկերության քաղաքականությունը չեն կարգավորի ձեր գործունեությունը Երրորդ կողմի գույքի վերաբերյալ: Դուք պետք է վերանայեք կիրառելի պայմաններն ու քաղաքականությունը, ներառյալ գաղտնիության և տվյալների հավաքագրման գործելակերպը, Երրորդ կողմի ցանկացած գույքի կամ որևէ երրորդ կողմի գովազդի մատակարարների և կատարեք ցանկացած հետաքննություն, որը ձեզ անհրաժեշտ կամ տեղին է թվում, նախքան որևէ երրորդ կողմի հետ որևէ գործարք իրականացնելը:

Գովազդային եկամուտ. Ընկերությունն իրավունք է վերապահում ցուցադրելու Երրորդ Կողմի Ակցիաները նախքան, հետո կամ Ընկերության Հատկություններում տեղադրված Օգտատիրոջ բովանդակության հետ միասին, և դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Ընկերությունը որևէ պարտավորություն չունի ձեր հանդեպ դրա հետ կապված (ներառյալ, առանց սահմանափակման, որևէ Նման գովազդի արդյունքում Ընկերության ստացած եկամուտը կիսելու պարտավորություն):

ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ:

ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ. Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Ընկերության գույքի օգտագործումը բացառապես ձեր վտանգի տակ է, և որ դրանք տրամադրվում են «ինչպես կա» և «որպես հասանելի» հիմունքներով՝ բոլոր թերություններով: Ընկերությունը, նրա մասնաճյուղերը և նրանց համապատասխան պաշտոնյաները, տնօրենները, աշխատակիցները, կապալառուները և գործակալները (միասնաբար՝ «Ընկերության կողմերը») ուղղակիորեն հրաժարվում են ցանկացած տեսակի երաշխիքներից, ներկայացուցչություններից և պայմաններից՝ բացահայտ կամ ենթադրյալ, ներառյալ, բայց ոչ: սահմանափակվում է ենթադրյալ երաշխիքներով կամ առևտրականության պայմաններով, որոշակի նպատակի համար համապատասխանության և կայքի օգտագործումից բխող ոչ խախտմամբ:

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԵՐԸ ԵՐԱՇԽԻՔ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՊԱՅՄԱՆ ՉԵՆ ԿԱՏԱՐՈՒՄ, որ. (1) ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԿԼԻՆԻ ԱՆԸՆԴԱՃԱՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ, ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԱՄ ԱՆՍԽԱՂ. ԿԱՄ (2) ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՈՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՍՏԱՑՎԵԼ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԿԼԻՆԵՆ ՃՇՏԻԳ ԿԱՄ ՀԱՎԱՍՏԻ։

ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, որը ՆԵՐԲԵՌՎԱԾ ԿԱՄ ԱՅԼ ԱՅԼ ՄԱՍՆՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՌԻՍՏԻԿՈՎ, ԵՎ ԴՈՒ ՄԻԱՍՆԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԵՆՔ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԻՆ ԿԱՏԱՐՎԵԼՈՒ ՎՆԱՍԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՅՆ ՍԵՓԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԸ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՎԱՃԱՌՔԸ: ԿԱՄ ԱՅԼ ԿՈՐՈՒՍՏ, ՈՐ ՊԵՏՔ Է ՆՄԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

ՈՉ ՄԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԱՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲԱՆԱՎՈՐ, ԹԵ ԳՐԱՎՈՐ, ՍՏԱՑՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԻՑ, ԿԱՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՉԻ ՍՏԵՂԾՎԻ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔ, ՈՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐ ՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՅՍՏԵՂ:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԿԱ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ: Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Ընկերության Կողմերը պատասխանատվություն չեն կրում, և դուք համաձայնում եք չձգտել պատասխանատվության ենթարկել Ընկերության Կողմերին երրորդ կողմերի, ներառյալ արտաքին կայքերի օպերատորների վարքագծի համար, և որ այդպիսի երրորդ անձանց կողմից վնասվածք ստանալու ռիսկն ամբողջությամբ կախված է: քո հետ.

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ.

Որոշակի վնասների ժխտում: Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ ոչ մի դեպքում Ընկերության Կողմերը պատասխանատվություն չեն կրում որևէ անուղղակի, պատահական, հատուկ, հետևանքային կամ պատժիչ վնասների կամ վնասների կամ ծախսերի համար՝ կապված արտադրության կամ օգտագործման կորստի, բիզնեսի ընդհատման, փոխարինող ապրանքների կամ ծառայությունների գնման, կորստի հետ: շահույթի, եկամուտների կամ տվյալների, կամ ցանկացած այլ վնասի կամ ծախսերի վերաբերյալ, լինի դա երաշխիքի, պայմանագրի, խախտման (ներառյալ անփութության) կամ որևէ այլ իրավական տեսության հիման վրա, նույնիսկ եթե Ընկերությանը տեղեկացվել է նման վնասների հնարավորության մասին: Սա ներառում է վնասները կամ ծախսերը, որոնք առաջանում են. (1) փոխարինող ապրանքների կամ ծառայությունների գնման արժեքը, որը բխում է գնված կամ ձեռք բերված ցանկացած ապրանքից, տվյալներից, տեղեկատվության կամ ծառայությունների կամ Ընկերության սեփականության միջոցով կնքված գործարքների համար ստացված հաղորդագրություններից. (2) չլիազորված մուտք դեպի ձեր հաղորդումները կամ տվյալները կամ փոփոխությունը. (3) Ընկերության գույքի վերաբերյալ որևէ երրորդ կողմի հայտարարությունները կամ վարքագիծը. կամ (4) Ընկերության գույքի հետ կապված ցանկացած այլ հարց:

Պարտավորության գլխարկ: Ոչ մի դեպքում Ընկերության Կողմերը պատասխանատվություն չեն կրում ձեր առջև (ա) հարյուր դոլարից ավելի կամ (բ) օրենքով սահմանված միջոցների կամ տույժերի համար, որոնց հիման վրա նման պահանջ է ծագում: Պատասխանատվության այս սահմանափակումը չի տարածվում Ընկերության Կողմի պատասխանատվության վրա (i) Ընկերության Կողմի անփութության հետևանքով առաջացած մահվան կամ անձնական վնասվածքի համար կամ (ii) Ընկերության Կողմի խարդախության կամ խարդախ խեղաթյուրման հետևանքով առաջացած ցանկացած վնասվածքի համար:

Օգտագործողի բովանդակություն. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում որևէ բովանդակության, օգտատիրոջ հաղորդակցության կամ անհատականացման կարգավորումների, ներառյալ ձեր բովանդակության և օգտագործողի բովանդակության ժամանակին, ջնջման, սխալ առաքման կամ ձախողման համար:

Գործարքի հիմքը. Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ վերը նշված վնասների փոխհատուցման սահմանափակումները Ընկերության և Ձեր միջև սակարկության հիմքի հիմնական տարրերն են:

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ.

Ընկերությունը հարգում է այլոց մտավոր սեփականության իրավունքները և պահանջում է, որ Ընկերության սեփականության օգտատերերը նույնն անեն: Եթե ​​կարծում եք, որ ձեր աշխատանքը պատճենվել և տեղադրվել է Ընկերության գույքում այնպես, որ հեղինակային իրավունքի խախտում է, խնդրում ենք տրամադրել մեր հեղինակային իրավունքի գործակալին հետևյալ տեղեկությունները. հեղինակային իրավունքի շահերի սեփականատերը. (բ) հեղինակային իրավունքով պաշտպանված ստեղծագործության նկարագրությունը, որը դուք պնդում եք, որ խախտվել է. (գ) Ընկերության սեփականության վրա գտնվող նյութի գտնվելու վայրի նկարագրությունը, որը դուք պնդում եք, որ խախտում է. (դ) ձեր հասցեն, հեռախոսահամարը և էլ. (ե) ձեր գրավոր հայտարարությունն այն մասին, որ դուք բարեխղճորեն հավատում եք, որ վիճելի օգտագործումը լիազորված չէ հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ, նրա գործակալի կամ օրենքով. և (զ) ձեր հայտարարությունը՝ սուտ վկայության պատժի ներքո, առ այն, որ ձեր ծանուցման մեջ նշված վերը նշված տեղեկատվությունը ճշգրիտ է, և որ դուք հեղինակային իրավունքի սեփականատերն եք կամ լիազորված եք գործել հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ անունից: Ընկերության հեղինակային իրավունքի գործակալի կոնտակտային տվյալները՝ հեղինակային իրավունքի խախտման պահանջների մասին ծանուցման համար հետևյալն են՝ DMCA Agent, 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO 80202:

ԴԵՂԱՆՔՆԵՐ.

Խախտումներ. Եթե ​​Ընկերությունն իմանա Ձեր կողմից Համաձայնագրի որևէ հնարավոր խախտման մասին, Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում հետաքննել այդպիսի խախտումները: Եթե ​​հետաքննության արդյունքում Ընկերությունը գտնում է, որ տեղի է ունեցել հանցավոր գործունեություն, Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում հարցը փոխանցելու և համագործակցելու ցանկացած և բոլոր կիրառելի իրավական մարմինների հետ: Ընկերությունը կարող է բացահայտել ցանկացած տեղեկատվություն կամ նյութ Ընկերության սեփականության կամ դրա մասին, ներառյալ ձեր բովանդակությունը, համապատասխանելու կիրառելի օրենքներին, իրավական գործընթացին, պետական ​​խնդրանքին, կիրառել Համաձայնագիրը, պատասխանել ցանկացած պնդումներին, որ ձեր բովանդակությունը խախտում է երրորդ անձանց իրավունքները, արձագանքել ձեր հաճախորդների սպասարկման հարցումներ կամ պաշտպանել Ընկերության, նրա գրանցված օգտատերերի կամ հանրության իրավունքները, գույքը կամ անձնական անվտանգությունը:

Խախտում. Եթե ​​Ընկերությունը որոշի, որ դուք խախտել եք Համաձայնագրի որևէ մասը կամ դրսևորել եք Ընկերության սեփականության համար անհամապատասխան վարքագիծ, ընկերությունը կարող է նախազգուշացնել ձեզ էլ. ձեր հաշիվը, ծանուցեք և/կամ ուղարկեք բովանդակությունը համապատասխան իրավապահ մարմիններին և կատարեք ցանկացած այլ գործողություն, որը նպատակահարմար է համարում Ընկերությունը:

ԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ.

Ժամկետ. Համաձայնագիրն ուժի մեջ կմտնի այն ընդունելու օրվանից և ուժի մեջ կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ դուք օգտագործում եք Ընկերության գույքը, եթե ավելի վաղ չդադարեցվի՝ համաձայն Պայմանագրի պայմանների:

Նախնական օգտագործում. Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Համաձայնագիրը սկսվել է այն ամսաթվից, երբ դուք առաջին անգամ օգտագործել եք Ընկերության գույքը և ուժի մեջ կմնա մինչ դուք օգտագործում եք որևէ Ընկերության սեփականություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ավելի վաղ դադարեցվել է Համաձայնագրի համաձայն:

Ընկերության կողմից ծառայությունների դադարեցում: Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում դադարեցնել Պայմանագիրը, ներառյալ ձեր իրավունքը՝ օգտագործելու Կայքը, Հավելվածը և Ծառայությունները ցանկացած ժամանակ՝ ծանուցումով կամ առանց ծանուցման, ներառյալ, եթե Ընկերությունը որոշի, որ դուք խախտում եք Համաձայնագիրը:

Ծառայությունների դադարեցում Ձեր կողմից: Եթե ​​ցանկանում եք դադարեցնել Ընկերության կողմից տրամադրվող Ծառայություններից մեկը կամ մի քանիսը, դուք կարող եք դա անել՝ ցանկացած ժամանակ տեղեկացնելով Ընկերությանը և դադարեցնելով Ծառայություններից (ծառայություններից) օգտագործումը:

Դադարեցման ազդեցությունը. Ցանկացած Ծառայության դադարեցումը ներառում է նաև Ծառայություն(ներ) մուտքի հեռացում և Ծառայությունների հետագա օգտագործման արգելք: Ցանկացած Ծառայության դադարեցումից հետո այդ Ծառայությունից օգտվելու ձեր իրավունքը անմիջապես կդադարեցվի: Ծառայությունների ցանկացած դադարեցում կարող է ներառել ձեր գաղտնաբառի և բոլոր հարակից տեղեկությունների, ֆայլերի և բովանդակության ջնջում, որը կապված է ձեր Հաշվի հետ կամ դրա ներսում (կամ դրա որևէ մասի), ներառյալ Վիրտուալ վարկերը և ձեր բովանդակությունը: Պայմանագրի բոլոր դրույթները, որոնք իրենց բնույթով պետք է պահպանվեն, պահպանվում են Ծառայությունների դադարեցումից, ներառյալ առանց սահմանափակման, սեփականության իրավունքի դրույթները, երաշխիքներից հրաժարվելը և պատասխանատվության սահմանափակումը:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐ.

Ընկերության գույքը վերահսկվում և առաջարկվում է Ընկերության կողմից Միացյալ Նահանգներում գտնվող իր հաստատություններից: Եթե ​​դուք մուտք եք գործում կամ օգտագործում Ընկերության սեփականությունները Միացյալ Նահանգներից դուրս, դուք դա անում եք ձեր ռիսկով և պատասխանատու եք տեղական օրենքներին համապատասխանելու համար:

ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ.

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ հետևյալ արբիտրաժային համաձայնագիրը այս բաժնում («Արբիտրաժային համաձայնագիր»): Այն պահանջում է, որ դուք պետք է արբիտրաժ վարեք Ընկերության հետ վեճերը և սահմանափակում է այն ձևը, որով դուք կարող եք օգնություն խնդրել մեզանից:

Class Action Waiver. Դուք և Ընկերությունը համաձայն եք, որ ցանկացած վեճ, հայց կամ օգնության խնդրանք պետք է լուծվի բացառապես անհատական ​​հիմունքներով, և ոչ թե որպես հայցվոր կամ դասի անդամ որևէ ենթադրյալ դասի կամ ներկայացուցչական վարույթում: Արբիտրը չպետք է համախմբի մեկից ավելի անձանց պահանջները և չպետք է նախագահի ներկայացուցչի կամ դասային վարույթի որևէ ձև: Եթե ​​պարզվի, որ այս դրույթն անիրագործելի է, ապա վեճերի լուծման սույն բաժնի ամբողջությունն առոչինչ և անվավեր է:

Արբիտրաժային համաձայնագրի փոփոխություն՝ ծանուցմամբ: Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխել սույն Արբիտրաժային համաձայնագիրը՝ ձեզ ծանուցելով: Եթե ​​Ընկերությունը էական փոփոխություններ է կատարում սույն Արբիտրաժային համաձայնագրում, դուք կարող եք դադարեցնել սույն Համաձայնագիրը ծանուցումը ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Եթե ​​սույն Արբիտրաժային համաձայնագրի որևէ մաս անվավեր է կամ անիրագործելի, մնացած դրույթները կշարունակեն կիրառվել:

Արբիտրի լիազորություն. Սույն Արբիտրաժային համաձայնագրի մեկնաբանման, կիրառելիության, կատարման կամ ձևավորման հետ կապված ցանկացած վեճ լուծելու համար նշանակված արբիտրը բացառիկ իրավասություն ունի որոշելու սույն Համաձայնագրի շրջանակը և կիրառելիությունը: Արբիտրաժային վարույթը պետք է սահմանափակվի ձեր և Ընկերության իրավունքների և պարտականությունների լուծմամբ և չպետք է համախմբվի որևէ այլ հարցերի հետ կամ միացվի որևէ այլ գործերի կամ կողմերի հետ: Արբիտրն իրավասու է բավարարել միջնորդություններ, որոնք վերաբերվում են ցանկացած պահանջի ամբողջ կամ մասի, նշանակելու դրամական վնասի փոխհատուցում և տրամադրելու ցանկացած ոչ դրամական միջոց կամ օգնություն, որը հասանելի է անհատին՝ կիրառելի օրենքով, արբիտրաժային ֆորումի կանոններով և Համաձայնագրով (ներառյալ՝ Արբիտրաժային համաձայնագիր): Արբիտրը պետք է հրապարակի գրավոր վճիռ և որոշման հայտարարություն, որտեղ նկարագրված են այն էական եզրակացությունները և եզրակացությունները, որոնց վրա հիմնված է վճիռը, ներառյալ ցանկացած վնասի փոխհատուցման հաշվարկը: Արբիտրն ունի նույն իրավասությունը անհատական ​​հիմունքներով արտոնություններ նշանակելու համար, ինչ դատարանի դատավորը, և արբիտրի վճիռը վերջնական է և պարտադիր է ձեր և ընկերության համար:

Ժյուրիի դատավարությունից հրաժարվելը. ԴՈՒ ԵՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՆՁՆԵԼ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՍԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ԴԱՏԱՐԿԵԼՈՒ ԵՎ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ԿԱՄ ԵՐԴՈՒՐԻԻ ԱՌԱՋ ԴԱՏ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: Դուք և Ընկերությունը համաձայնում եք լուծել ցանկացած վեճ, պահանջ կամ օգնության խնդրանք սույն Արբիտրաժային Համաձայնագրի շրջանակներում պարտադիր արբիտրաժի միջոցով, բացառությամբ վերը նշված «Սույն Արբիտրաժային Համաձայնագրի Կիրառելիությունը» բաժնում նշված դեպքերի: Արբիտրը կարող է անհատական ​​հիմունքներով որոշել նույն վնասը և փոխհատուցումը, ինչ դատարանը, սակայն արբիտրաժում դատավոր կամ երդվյալ ատենակալություն չկա, և արբիտրաժային վճռի դատական ​​վերանայումը ենթակա է շատ սահմանափակ վերանայման:

Դասից կամ այլ ոչ անհատական ​​օգնությունից հրաժարվելը: Սույն Արբիտրաժային Համաձայնագրի շրջանակներում ցանկացած վեճ, պահանջ կամ օգնության խնդրանք պետք է լուծվի անհատական ​​արբիտրաժի միջոցով և չի կարող ընթանալ որպես դասակարգային կամ կոլեկտիվ հայց: Հասանելի է միայն անհատական ​​օգնություն, և մեկից ավելի հաճախորդի կամ օգտագործողի պահանջները չեն կարող համախմբվել կամ արբիտրաժացվել որևէ այլ հաճախորդի կամ օգտագործողի պահանջների հետ միասին: Այն դեպքում, երբ դատարանը որոշի, որ սույն բաժնում շարադրված սահմանափակումներն անիրագործելի են որոշակի վեճի, պահանջի կամ օգնության խնդրանքի առնչությամբ, այդ ասպեկտը կհեռացվի արբիտրաժից և կներկայացվի նահանգում գտնվող նահանգի կամ դաշնային դատարանների առջև։ Կոլորադոյի. Բոլոր մյուս վեճերը, պահանջները կամ օգնության խնդրանքները կլուծվեն արբիտրաժի միջոցով: 30-օրյա հրաժարվելու իրավունք: Դուք կարող եք հրաժարվել սույն Արբիտրաժային Համաձայնագրի դրույթներից՝ ձեր որոշման մասին գրավոր ծանուցում ներկայացնելով: [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված] սույն Արբիտրաժային համաձայնագրին առաջին անգամ ենթակա դառնալուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Ձեր ծանուցումը պետք է ներառի ձեր անունը, հասցեն, ընկերության օգտանունը (եթե կիրառելի է), էլփոստի հասցեն, որտեղ դուք ստանում եք Ընկերության էլ. Արբիտրաժային համաձայնագիր. Եթե ​​դուք հրաժարվեք սույն Արբիտրաժային համաձայնագրից, սույն Համաձայնագրի մյուս բոլոր դրույթները կշարունակեն կիրառվել ձեր նկատմամբ: Սույն Արբիտրաժային համաձայնագրից հրաժարվելը որևէ ազդեցություն չունի արբիտրաժային այլ համաձայնագրերի վրա, որոնք դուք կարող եք ունենալ ներկայումս կամ ապագայում մեզ հետ: Բաժանելիություն. Բացառությամբ վերը նշված «Դասից կամ այլ ոչ անհատական ​​արտոնություններից հրաժարվելը» վերնագրված բաժնից, եթե սույն Արբիտրաժային համաձայնագրի որևէ մասը կամ մասերը օրենքով անվավեր կամ անիրագործելի ճանաչվեն, ապա այդ կոնկրետ մասը կամ մասերը ազդեցություն չեն ունենա և խզվել, և Արբիտրաժային համաձայնագրի մնացած մասերը կմնան ամբողջությամբ և ուժի մեջ: Համաձայնության գոյատևումը. Սույն Արբիտրաժային Համաձայնագիրն ուժի մեջ կմնա նույնիսկ Ընկերության հետ ձեր հարաբերությունների դադարեցումից հետո: Փոփոխություն. Անկախ սույն Համաձայնագրի որևէ այլ դրույթից, եթե Ընկերությունը հետագայում որևէ էական փոփոխություն կատարի սույն Արբիտրաժային համաձայնագրում, դուք իրավունք ունեք մերժել փոփոխությունը փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Դա անելու համար դուք պետք է գրավոր տեղեկացնեք ընկերությանը Quiz Daily, 1550 Larimer Street, Suite 431, Denver, CO, 80202 հասցեով:

Էլեկտրոնային հաղորդակցություն. Դուք համաձայնում եք, որ ձեր և Ընկերության միջև բոլոր հաղորդակցությունները, ներառյալ ծանուցումները, համաձայնագրերը և բացահայտումները, կարող են ձեզ տրամադրվել էլեկտրոնային եղանակով: Դուք նաև ընդունում եք, որ նման էլեկտրոնային հաղորդակցությունները բավարարում են ցանկացած օրենսդրական պահանջ, որը կպահանջի հաղորդակցությունը գրավոր:

Հանձնարարություն. Դուք չեք կարող փոխանցել կամ վերագրել սույն Համաձայնագրով նախատեսված ձեր իրավունքները կամ պարտականությունները՝ առանց Ընկերության նախնական գրավոր համաձայնության: Առանց համաձայնության դա անելու ցանկացած փորձ համարվում է անվավեր:

Ֆորս մաժոր. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում իր ողջամիտ վերահսկողությունից դուրս իրադարձությունների հետևանքով առաջացած կատարման հետաձգման կամ ձախողման համար, ինչպիսիք են Աստծո գործողությունները, պատերազմը, ահաբեկչությունը, քաղաքացիական կամ ռազմական իշխանությունները, հրդեհները, ջրհեղեղները, դժբախտ պատահարները, գործադուլները կամ պակասությունները: տրանսպորտային միջոցների, վառելիքի, էներգիայի, աշխատուժի կամ նյութերի.

Բացառիկ վայր. Ցանկացած պահանջ կամ վեճ, որը ծագում է կամ կապված սույն Համաձայնագրից, պետք է վիճարկվի բացառապես Կոլորադոյի Դենվեր քաղաքում գտնվող նահանգի կամ դաշնային դատարաններում, այնքանով, որքանով թույլատրվում է սույն Համաձայնագրով:

Գործող օրենք. սույն Համաձայնագիրը պետք է կառավարվի և կմեկնաբանվի Կոլորադո նահանգի օրենքներին համապատասխան՝ Դաշնային արբիտրաժային օրենքին համապատասխան՝ առանց ուժի մեջ մտնելու որևէ սկզբունք, որը նախատեսում է այլ իրավասության իրավունքի կիրառումը: Ապրանքների միջազգային վաճառքի պայմանագրերի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան չի կիրառվում սույն Համաձայնագրի վրա:

Լեզվի ընտրություն. Կողմերը ուղղակիորեն համաձայնում են, որ սույն Համաձայնագիրը և հարակից բոլոր փաստաթղթերը գրված են անգլերենով: Les party conviennent expressément que cette convention et tous les documents qui y sont liés soient rédigés en anglais.

Ծանուցում. Դուք պատասխանատվություն եք կրում ընկերությանը ձեր ամենաարդի էլփոստի հասցեն տրամադրելու համար: Այն դեպքում, երբ ձեր տրամադրած էլ.փոստի հասցեն վավեր չէ կամ ի վիճակի չէ տրամադրել պահանջվող կամ թույլատրված ծանուցումները, Ընկերության կողմից նման ծանուցումը էլեկտրոնային փոստի միջոցով կհամարվի արդյունավետ: Դուք կարող եք տեղեկացնել Ընկերությանը սույն Համաձայնագրում նշված հասցեով:

Հրաժարում. Սույն Համաձայնագրի որևէ դրույթի ձախողումը կամ հրաժարումը չի համարվում որևէ այլ դրույթից կամ նման դրույթի հրաժարում որևէ այլ առիթով:

Անջատելիություն. Եթե սույն Համաձայնագրի որևէ մաս համարվում է անվավեր կամ անիրագործելի, մնացած դրույթները կմնան լիարժեք ուժի մեջ և ուժի մեջ կմնան, և անվավեր կամ չկատարվող դրույթը պետք է մեկնաբանվի այնպես, որ արտացոլի կողմերի սկզբնական մտադրությունը:

Ամբողջական պայմանագիրը. Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է կողմերի միջև վերջնական, ամբողջական և բացառիկ համաձայնագիրը սույն նյութի վերաբերյալ և փոխարինում է կողմերի միջև բոլոր նախկին քննարկումներն ու փոխըմբռնումները: